Forældrebestyrelsen

Børnehuset Smørblomsten

Bestyrelsen består af

 • 6-7 repræsentanter valgt af forældre til børn i institutionen.
 • 2 medarbejder repræsentanter valgt af det fastansatte personale.
 • derudover deltager leder

Der afholdes 6 årlige møder i bestyrelsen. Referater kan ses i forgangen til hver stue og på hjemmesiden.

Forældrebestyrelsen i Smørblomsten

Varetager mange forskellige opgaver.

Eksempler på disse opgaver er bl.a.:

 • At give vores mening til kende i forbindelse med høringsforslag fra Slagelse Kommune.
 • At hjælpe til ved forskellige arrangementer i Smørblomsten samt komme med forslag og gode ideer til børnenes hverdag.
 • At diskutere forskellige pædagogiske emner, hvor vi i åben dialog med personalerepræsentanterne og lederen forsøger at nå frem til en fælles forståelse af emnet.
 • At tilkendegive vores holdninger vedr. nye tiltag i Smørblomsten, som personale og leder tager med i deres overvejelser.
 • At få indsigt i Smørblomstens økonomi.

Til tider er det vanskelige emner der skal drøftes, men uanset hvor store eller små emnerne er, er vi som forældrebestyrelse med til at påvirke beslutningerne.

En af de største opgaver forældrebestyrelsen har, er at være talerør mellem forældre og institution - en opgave, vi tager meget seriøst. Vi bestræber os på, at tage hensyn til alle udfordringer og problemstillinger, der måtte være, så vi alle kan være tilfredse med vores institution.

Alle forældre har mulighed for at give sin mening til kende, uanset karakter. Har du et emne eller problem, der ønskes belyst, så skriv til et af bestyrelsesmedlemmerne. Vi vil sørge for, at det bliver afklaret i samarbejde med personalet og lederen.

Valg til bestyrelsen foregår hvert efterår på forældremødet, for at vi fortsat kan have en aktiv og engageret bestyrelse kræver det at der til stadighed er forældre som vil lægge tid og energi i dette arbejde.

Bestyrelsen i 2019 er

 

 • Christian
  Forælder til Sia (Sneglene)
 • Camilla
  Forælder til Xander (Larverne)
 • Sandie
  Forælder til Victor (Larverne)
 • Norah
  Forælder til Charlotte (Larverne)
 • Camilla
  Forælder til Shawn (Sneglene)
 • Simone
  Forælder til Nikas (Musene)
 • Sana
  Forælder til Sally (Musene)
 • Nicolae forælder til Daianna (Sneglene)

 

Leder i Smørblomsten

 • Jeannette S. Andersen

Personalerepræsentant

 • Lene Loholt
Siden er sidst opdateret 3. juli 2020