Forventninger

Smørblomstens forventninger til forældre

For at samarbejdet skal fungere godt, har personalet i Smørblomsten også nogle forventninger til forældrene:

Åbenhed

At forældrene kommer til personalet, hvis der er noget de undres over eller er i tvivl om, så vi kan få en åben dialog.

Respekt

At forældrene respekterer og bakker op om arbejdet og aktiviteterne med børnene.

Informationer  

At forældrene informerer personalet, hvis der sker ændringer i familien, som har stor betydning for barnet f.eks. dødsfald eller skilsmisse. Det skal understreges, at personalet har tavshedspligt, og at vi udelukkende ønsker at blive informeret for bedre at kunne forstå barnets reaktioner, og hjælpe det i en svær situation.

Forældretavler

På hver stue er der en digital skærm, hvor du hver dag, når du kommer og gå hjem skal huske at taste dit barn ind og ud.

på denne skærm kan du også læse vigtige beskeder om dit barns hverdag.

Fravær

Give besked ved sygdom og fravær.

Arrangementer

At forældrene selv har ansvaret for deres barn når de er sammen i Smørblomsten.

Tøj

At barnet får praktisk tøj med, som passer til årstiden, skiftetøj og hjemmesko.

Madpakker       

At børnehavebørnene medbringer en sund og god madpakke, der dækker barnets behov.

Slik og søde sager mener vi ikke hører hjemme i madpakken, men giv hellere barnet noget frugt og grønt med i stedet.

Garderobe        

At forældrene, sammen med barnet, sørger for at der er ryddet op på barnets garderobeplads, inden man går hjem.

Husk også fodtøj, som står i forgang eller i trappetårn.

Oprydning        

At forældrene minder barnet om at rydde det legetøj, det er i gang med at lege med op, inden det går hjem.

Tilmeldingsfrister    

At man respekterer frister for tilmelding ved arrangementer.

Stamkort

Informerer om ændringer på barnets stamkort.