Målsætning

Mål for det pædagogiske arbejde

Vi har valgt i Smørblomsten at dele vores målsætning op i fem nøgleord:

Trivsel

At institutionen er et rart sted med en god og varm atmosfære, hvor man føler sig velkommen. At opbygge tryghed og tillid hos det enkelte barn ved omsorg, nærvær og stabilitet.

Oplevelser / aktiviteter

At give børnene nogle oplevelser og aktiviteter, som er alsidige og kan pirre nysgerrigheden og lysten til at prøve nye ting.

Udvikling gennem leg

At give børnene fred og ro til at fordybe sig i leg, som er et væsentligt element i deres natur og er meget grundlæggende for den videre udvikling.

Sociale udvikling

At børnene i samspil med andre børn og voksne lærer at begå sig, lærer at samarbejde og tage hensyn til andre. Lærer at føle ansvar og tage hensyn til andre børn og voksne, samt medansvar overfor deres omgivelser.

Individuelle behov

At tage hensyn til det enkelte barns udvikling, så de krav der stilles ikke er større end barnet magter. At gøre barnet selvhjulpent og dermed uafhængigt, selvstændigt og medbestemmende.