Sprogvurdering

Børnehuset Smørblomsten

Folketinget har besluttet at alle forældre til 3-årige børn, skal have et tilbud om at få vurderet deres barns sproglige udvikling.

I Slagelse Kommune er det besluttet at sprogvurderingen bedst laves i forlængelse af det pædagogiske arbejde, der i forvejen udføres i enten dagplejen eller i daginstitutionerne. Derfor vil tilbuddet om sprogvurdering af netop dit barn blive givet af pædagogerne i jeres institution.

Hvis dit barn ikke er i en daginstitution, vil du blive tilbudt at få en sprogvurdering af dit barn i en af Kommunens daginstitutioner.
For Korsør er det Børnehuset Smørblomsten der foretager sprogvurderingen.

Sprogvurderingen vil ske med udgangspunkt i et materiale der hedder "TRAS" (tidlig registrering af sproglig udvikling).