Traditioner

Beskrivelse af Smørblomstens faste traditioner

Fastelavn

Fastelavns mandag møder alle børn der har lyst udklædte i børnehave, vi slår katten af tønden og der bliver kåret en kattekonge og dronning.

Påske

Der holdes påskefrokost for børnene, og der bliver leget forskellige påskelege.

Sankt Hans

Vi tænder bål og brænder heksen af som stuerne har lavet i fællesskab, derefter bliver der lavet noget spiseligt på bålet.

Sommerarrangement

Før sommerferien afholdes der et fælles arrangement, for alle børn, søskende, forældre og personale i Smørblomsten.
Arrangementet planlægges af forældrebestyrelsen og personalerepræsentanter.

Halloween

Sidst i oktober måned afholder vi halloweenfest, hvor børnene gerne må komme udklædte, dette bliver afholdt stuevis. 

Jul

Den sidste torsdag i november har vi julearrangement for børn og forældre. 

Børn og forældre hjælper hinanden med at lave julepynt til juletræet af forskelligt materiale, vi slutter dagen af med at danse rundt om juletræet.