Barnets start

Modtagelse af nyt barn i institutionen

Når vi får besked fra kommunen om et nyt barn skal begynde i Smørblomsten, sender vi et brev til jer i E-boks, med en  invitation til et besøg, hvor I vil vil blive vist rund i børnehaven/vuggestuen og præstenteret for personalet og se hvilken stue jeres barn skal være på.

På besøgsdagen vil vi aftale den første dag i børnehaven/vuggestuen, hvor vi vil holder et opstartsmøde, hvor vi meget gerne vil informeres om barnet og dets vaner og behov.

Til mødet vil vi informere om forskellige ting i institutionen som er vigtige at vide.

Til mødet deltager barnets primærpædagog samt en tolk hvis dette er aktuelt.